Afspraak
Auto
Ik verklaar uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Ecu-Soft bvba, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan.
Ik verklaar te weten en te begrijpen dat de bestelde werken onderhevig zijn aan artikel 8, Β§5 lid 1 van het KB van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren dienen te voldoen en dat een afwijking aan het goedkeuringscertificaat dient te worden verkregen teneinde te rijden onder dekking van een Belgische inschrijvingsplaat.